Bo Kaspers Orkester (SE)

Arrangementsinformasjon


Dørene åpner 1 time før konsertstart.

varangerfestivalen
bokaspersorkester

Restriksjoner

18-års aldersgrense, men husk Varangerfestivalens vergeordning.

Ansvarsfraskrivelse

Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet.