Øyvind Kristiansen // Jonas Kilmork Vemøy: Hymns of Compassion

Arrangementsinformasjon

Øyvind Kristiansen og Jonas Kilmork Vemøy sitt verk «Hymns of Compassion» er spesialskrevet for kirkerom, og vi lar kunstnernes egne poetiske ord fortelle om denne helt spesielle forestillingen:
Vi har tatt tilhold i det musikalske salmestoffet fra den bibelske lidelseshistorien – bevegelsen fra palmesøndag til påskenatt – og i de eksistensielle motsetningene denne tiden rommer. Der søker vi i en kombinasjon av trofasthet mot salmenes originalmelodier og improvisatoriske forløp å utforske nye rom, dybder og motstand. I et ambient og tidvis rytmisk landskap er det kunstneriske siktepunktet å utvide tolkningsrommet og personliggjøre allerede kjent musikalsk materiale.

Vadsø kirke vil danne en perfekt ramme for dette verket. Vi ser frem til en mediativ opplevelse.


varangerfestivalen
vads
kirke
oyvindkristiansen
jonaskilmorkvemoy

Restriksjoner

18 års aldersgrense. Men husk Varangerfestivalens vergeordning