Varanger Sessions: Oscar Danielson (SE) med Marianne Halmrast og Tobias Solheim-Nilsen

INFORMACJE O IMPREZIE


Dørene åpner 30 minutter før konsertstart.

varangerfestivalen
oscardanielson

Restrykcje

18-års aldersgrense, men husk Varangerfestivalens vergeordning.

Ograniczenia

Kjøpte billetter refunderes ikke.