Bo Kaspers Orkester (SE)

Evenemangsinformation


Dørene åpner 1 time før konsertstart.

varangerfestivalen
bokaspersorkester

Restriktioner

18-års aldersgrense, men husk Varangerfestivalens vergeordning.

Ansvarsfriskrivning

Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet.