Varanger Sessions: Oscar Danielson (SE) med Marianne Halmrast og Tobias Solheim-Nilsen

Evenemangsinformation


Dørene åpner 30 minutter før konsertstart.

varangerfestivalen
oscardanielson

Restriktioner

18-års aldersgrense, men husk Varangerfestivalens vergeordning.

Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billetter refunderes ikke.